top of page

Other Designs

เรายังมีงานออกแบบอื่นๆ อีกมากมายเพื่อรองรับทุกความต้องการของธุรกิจคุณไม่ว่าจะเป็น QR Code Menu, Banner Design, Gift Certificate, Poster, Intro Video, and others แต่ถ้าคุณไม่เห็นงานออกแบบที่ต้องการ แค่ติดต่อมาคุยกัน เราพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานออกแบบทุกประเภท

Small QR Code

$59

Small QR Code Menu for Countertop

Large QR Code

$79

Large QR Code Menu Size A3 for Poster

Both

$95

Both Small and Large QR Code Menu

A3-1 Side

$150

A3 or 24”x36” Banner Design (1 side)

A3 -2 Sides

$250

Large QR Code Menu Size A3 for Poster

Large -1 Side

$195

Large Banner Design (1 side) 

Large - 2 Sides

$350

Large Banner Design (2 sides) (Menu details not included)

Business Card

$79

Full Custom Business Card Design

Gift Card

$79

Large QR Code Menu Size A3 for Poster

Large Poster

$150

Large Poster Design

Short  Video Clip

$350

Starts from 

ตามปรกติแล้ว งานออกแบบของเราจะใช้เวลาประมาณ 2-4 สัปดาห์ แต่หากลูกค้าจำเป็นต้องใช้งานอย่างรวดเร็ว จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มสำหรับงานเร่ง $95 ซึ่งงานออกแบบจะเสร็จใน 3-5 วัน

portfilio-BG.jpg

Other Designs

bottom of page